Asociația Forța Tinerilor - FORTIN

Asociaţia Forţa Tinerilor – FORTIN este o organizaţie de tineret democratică, independentă, nepartinică, cu activitate economica, profesionala si civică. Asociaţia îşi propune să consilieze persoanele tinere pentru promovarea idealurilor lor socio-economice şi profesionale.

Asociaţia Forţa Tinerilor – FORTIN are ca scop să dezvolte capacitatea de iniţiativă a tinerilor, misiunea sa fiind de a promova iniţiativele acestora, prin:

a)         Ajutarea membrilor în realizarea unor activităţi cultural-educative, civice sau social-economice;

b)         Ajutarea tinerilor şomeri în ocuparea unui loc de muncă;

c)         Găsirea modalităţilor de implementare a proiectelor membrilor în vederea dezvoltării inter-relaţiilor dintre aceştia, promovând astfel munca în echipă.

Pentru atingerea scopului propus, asociaţia vizează următoarele activități:

a)                   Demersuri pe lângă autorităţi, agenţi economici, organizaţii;

b)                  Organizarea de congrese, traininguri, simpozioane şi dezbateri publice;

c)                   Desfãşoarã activitãţi editoriale, de tiparire şi publicare reviste, broşuri, pliante, cãrţi;

d)                  Ĩnfiinţarea unor birouri de orientare profesională a tinerilor;

e)                   Crearea centrelor de informare pentru tineri;

f)                   Căutarea ofertelor de integrare profesională a tinerilor;

g)                  Organizarea de târguri ale locurilor de muncă;

h)                  Urmăreste acţiunile diverselor asociaţii şi organisme, publice sau private, care au sau pot avea legături directe sau indirecte cu interesele asociaţiei.

i)                    Organizeazã şi desfãşoarã activitãţi de cercetare ştiinţificã;

j)                    Desfãşoara activitati de protecţie a mediului, prevenirea poluãrii mediului, florei şi faunei;

k)                  Furnizeaza servicii sociale adresate tinerilor si deruleaza activitati de economie sociala;

l)                    Desfãşoarã activitãţi de învãţãmânt şi formare profesioanala continuã (FPC)

m)                Organizează cursuri de iniţiere, calificare, specializare, perfecţionare sau studii de documentare dupã oţinerea autorizaţiilor necesare;

n)                  Desfãşoarã activitãţi turistice de transport, cazare, organizare evenimente;

o)                  Infiinteaza si gestioneaza centre / unutati de cazare;

p)                  Participă prin delegaţii săi la orice alte manifestări ştiinţifice din ţară şi din străinătate

q)                  Desfãşoarã activitãţi economice potrivit legislaţiei în vigoare, prin care sunt urmãrite atingerea obiectivelor şi scopului asociaţiei;

r)                Propune spre finanţare autoritaţilor contractante proiecte de cercetare stiintifica, proiecte sociale sau proiecte de mediu pe care se obliga sa le implementeze dupa acceptarea lor la finanţare;

s)             Infiinţeazã şi organizeazã grãdiniţe, şcoli, licee şi instituţii de învãţãmânt superior şi desfãşoarã activitãţi educaţionale la nivel preşcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal şi universitar şi postuniversitar;

t)                    Organizeazã centre medicale prin care desfãşoarã activitate medicalã şi de diagnostic medical;

u)                  Obţine sponsorizări sau subvenţii

v)                  Acordă premii şi distincţii pentru activitate profesional-ştiinţifică deosebită a tinerilor;

w)                 Alte activitati conexe.

Asociaţia desfăşoară activităţi cu caracter educativ, cultural, socio-economic, profesional şi de angajare civică.

Experiență